klok

Hier is het verschil goed te zien tussen voor en na de restauratie.
Het beeld is hier al behandeld en de rest nog niet.